Hà Nội

cơm trắng

Cơm tẻ của người Việt

Cơm tẻ của người Việt

Đời sống - 13/07/2021 11:30

SKĐS - Tôi từng nói rằng không ăn cơm tẻ không phải người Việt. Lời nói ấy có đôi chút thậm xưng nhưng để nhấn mạnh rằng cơm tẻ là thứ gắn bó mật thiết với người Việt từ ngàn đời.