Hà Nội

cơ sở sản xuất

Giữ “cân bằng” cho cơ sở sản xuất trong “bão dịch”

Giữ “cân bằng” cho cơ sở sản xuất trong “bão dịch”

Doanh nghiệp - 10/09/2021 07:40

SKĐS - Bên cạnh vùng xanh an toàn dịch bệnh, vùng xanh an toàn cho sản xuất cũng đang được thành phố Hà Nội duy trì song song, nhằm giúp doanh nghiệp (DN) sớm ổn định trong “bão dịch”