Cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu phải đạt GMP-WHO mới được kinh doanh thuốc

27-05-2011 8:43 PM | Tin nóng y tế

Theo Thông tư số 16/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành về nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP)

Theo Thông tư số 16/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành về nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu có hiệu lực từ ngày 8/6/2011, các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thành lập mới, bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc hoặc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải đáp ứng các nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu theo quy định. Thông tư cũng quy định từ ngày 1/1/2014, các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO) mới đủ điều kiện kinh doanh thuốc... (Thông tin chi tiết của Thông tư, bạn đọc xem trên trang website: www.suckhoedoisong. vn).
 
Download Thông tư tại đây:
T.B

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH