cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng 16 công ty có hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ "dính" lỗi

Xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng 16 công ty có hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ "dính" lỗi

Nhãn hàng sai phạm - 14/06/2020 16:13

SKĐS - 16 công ty có hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ/ thực phẩm chức năng vi phạm về sản xuất, quảng cáo, buôn bán đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.