Hà Nội

Có nên dùng vitamin B1 và B12 cho người bệnh ung thư?