Cơ hội việc làm cho người sống chung với HIV

16-05-2011 2:26 PM | Tin nóng y tế

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên (TYM) thuộc Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI), Dự án HIV nơi làm việc của USAID đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác cho vay vốn đối với những phụ nữ sống chung với HIV/AIDS.

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên (TYM) thuộc Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI), Dự án HIV nơi làm việc của USAID đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác cho vay vốn đối với những phụ nữ sống chung với HIV/AIDS. Chương trình này nhằm tạo việc làm và các cơ hội phát triển kinh tế cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hỗ trợ cho họ tự tạo công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định và tái hòa nhập xã hội cũng như giảm khả năng tổn thương về kinh tế và nguy cơ lây truyền HIV. Theo đó, mỗi khoản vay tương đương 350 đô-la Mỹ để giúp người vay vốn khởi sự kinh doanh như buôn bán nhỏ, bán hàng, may mặc, làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Chương trình thí điểm được thực hiện tại Hà Nội, Nghệ An và Thái Nguyên từ 1/4/2011. Dự kiến sau 6 tháng triển khai sẽ có khoảng 100 phụ nữ được tiếp cận vốn vay.     
TH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH