Hà Nội

Có được hưởng lợi nhuận?

08-05-2012 10:37 AM | Thời sự

Tháng 8/2009, do khó khăn tài chính các thành viên công ty TNHH X có thỏa thuận và ký hợp đồng kết nạp tôi làm thành viên mới để có vốn góp là chiếc ôtô được các bên định giá 500 triệu đồng.

Tháng 8/2009, do khó khăn tài chính các thành viên công ty TNHH X có thỏa thuận và ký hợp đồng kết nạp tôi làm thành viên mới để có vốn góp là chiếc ôtô được các bên định giá 500 triệu đồng. Do giấy tờ xe đang đứng tên cả 2 vợ chồng tôi nên mọi người chỉ thỏa thuận bằng hợp đồng riêng mà chưa chuyển sở hữu và làm thủ tục đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) theo quy định. Sau đó, vì mâu thuẫn nội bộ họ đã không cho tôi hưởng phần lợi nhuận của mình và cho rằng tôi không phải là thành viên của công ty. Cho hỏi tôi có được hưởng phần lợi nhuận trên số vốn góp đó không?

Đào Hoài Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trả lời:

Trường hợp của bạn, theo Khoản 1, Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “1. Khi thay đổi… vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ ĐKKD thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi”.

Như vậy, mặc dù các thành viên công ty TNHH X có thỏa thuận kết nạp thành viên và thay đổi vốn điều lệ (bằng việc góp thêm vốn là chiếc xe ôtô) thể hiện bằng hợp đồng nhưng công ty không thông báo với Phòng ĐKKD cấp tỉnh và tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo đó rất tiếc bạn chưa phải là thành viên hợp pháp của công ty X và phần vốn góp của bạn cũng chưa được pháp luật công nhận, nên cũng không thể có phần lợi nhuận được hưởng trong công ty.

XH-BĐ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn