cô đào cải lương

Cô đào cải lương nổi tiếng một thời: U80 đơn độc tìm niềm vui sân khấu

Cô đào cải lương nổi tiếng một thời: U80 đơn độc tìm niềm vui sân khấu

Văn hóa – Giải trí - 14/03/2023 07:45

NS Kiều Mai Lý thành công trong sự nghiệp là thế nhưng cuộc đời bà lại phải trải qua nhiều biến cố; ngoài 70 còn "tiễn kẻ đầu xanh".