chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Vì sao chưa bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT?

Vì sao chưa bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT?

Y tế - 01/12/2023 15:52

SKĐS - Bộ Y tế đang xúc tiến chuẩn bị phối hợp với Bộ Công an để ứng dụng các giấy chuyển tuyến, khám lại vào hệ thống VssID hoặc VNeID, người bệnh chỉ cần điện thoại, mã BHYT, mã giấy chuyển tuyến khi đến bất cứ cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên được chuyển đến trình là có thể khám chữa bệnh