Chuyển nhượng khi chưa được công nhận

22-12-2012 11:47 AM | Xã hội

Hiện nay, có một công ty muốn sử dụng thương hiệu của công ty tôi, nhưng công ty tôi chưa được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa của mình.

Hiện nay, có một công ty muốn sử dụng thương hiệu của công ty tôi, nhưng công ty tôi chưa được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa của mình. Vậy chúng tôi có được phép chuyển nhượng thương hiệu của mình không và hợp đồng chuyển nhượng có cần phải đăng ký không? Do công ty tôi là công ty xây dựng chỉ có một nhãn hiệu thì có thể hiểu việc chuyển nhượng thương hiệu của công ty tôi chính là chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa (hoặc theo cách khác được gọi li-xăng nhãn hiệu hàng hóa)?

Trương Văn Ba (Hà Nội)

Trả lời: Trước khi công ty bạn muốn cho phép một công ty khác sử dụng thương hiệu của công ty mình, phải xác định được trong trường hợp này là “Nhượng quyền thương mại” hay “chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu hàng hóa”. Nếu là nhượng quyền thương mại, các thủ tục sẽ được thực hiện theo các quy định của Luật Thương mại 2005 và Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006. Chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa là việc chủ sở hữu chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu hàng hóa đó cho tổ chức cá nhân khác. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa (hoặc theo cách khác được gọi Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa) là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đều phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký. Li-xăng nhãn hiệu chỉ được thực hiện sau khi nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ còn việc chuyển nhượng nhãn hiệu có thể được thực hiện trước khi được cấp văn bằng nhưng dưới dạng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.  

          XH-BĐ


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH