Hà Nội

Chuyển mạnh nội dung tuyên truyền sang dân số và phát triển

18-12-2017 8:22 AM | Thời sự

SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nên một trong những biện pháp quan trọng cần triển khai hiệu quả chính là đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền về dân số

Theo đánh giá của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác dân số như góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cải thiện chất lượng dân số. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, dễ hiểu, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như truyền thông lưu động, xây dựng pano, khẩu hiệu, băng video, câu lạc bộ (như câu lạc bộ tiền hôn nhân hay không sinh con thứ ba...), lồng ghép đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình về cơ sở... nên những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như những khẩu hiệu, pháp lệnh dân số được người dân biết đến và hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền tư vấn đối thoại trực tiếp với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, các gia đình sinh con một bề... rất được chú trọng vì người dân có thể hỏi và được giải đáp trực tiếp những thắc mắc của mình, từ đó dần thay đổi suy nghĩ và hành vi.

Chuyển mạnh nội dung tuyên truyền sang dân số và phát triểnTruyền thông dân số chuyển mạnh sang nội dung dân số và phát triển.

Nội dung tuyên truyền được thay đổi thế nào trong Nghị quyết 21-NQ/TW

Tại Nghị quyết số 04-NQ/HNTW năm 1993 về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình nêu rõ, cần tăng cường công tác thông tin về dân số, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương và biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nhằm làm cho mọi người, trước hết là lớp trẻ, chuyển biến sâu sắc, hiểu rõ sự cần thiết và lợi ích của kế hoạch hóa gia đình, chấp nhận gia đình ít con. Cung cấp đầy đủ, kịp thời dụng cụ, phương tiện theo yêu cầu của người sử dụng. Từng bước đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, bảo đảm chất lượng hiệu quả, an toàn và thuận tiện. Đặc biệt tăng tỷ lệ nam giới chấp nhận và sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Củng cố và phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua hệ thống y tế của Nhà nước, song song với việc tăng cường vai trò của cộng đồng để đưa dịch vụ đến từng gia đình và người sử dụng, bán rộng rãi các phương tiện, dụng cụ kế hoạch hóa gia đình. Khuyến khích các tổ chức, tập thể và tư nhân làm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Đến nay, căn cứ vào tình hình thực tế dân số của nước ta như chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng, mất cân bằng giới tính nghiêm trọng..., Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền, truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. Tuy nhiên, Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng nêu rõ, vẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao.

Bên cạnh đó, nhằm đạt mục tiêu chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ đạt 157,5cm, chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á thì công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh, tập trung vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra, cần đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.


Thu Lương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn