Hà Nội

Chuyển hơn 2 triệu USD sang Dự án tăng cường phòng, chống sốt rét

27-04-2009 5:58 PM | Tin nóng y tế

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh thời gian và vốn viện trợ cho các dự án phòng chống sốt rét do Quỹ toàn cầu tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh thời gian và vốn viện trợ cho các dự án phòng chống sốt rét do Quỹ toàn cầu tài trợ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kết thúc thời gian thực hiện Dự án "Củng cố và duy trì các thành quả phòng chống sốt rét đã đạt được trong thập kỷ qua, góp phần đẩy lùi bệnh sốt rét ở những vùng lưu hành nặng còn lại ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009" sớm hơn 1 năm và chuyển toàn bộ hoạt động cũng như số kinh phí còn lại (hơn 2 triệu USD) sang cho Dự án "Tăng cường phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình phòng, chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2009 - 2013".

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2013. Sẽ có 29 tỉnh được thụ hưởng Dự án với sự hỗ trợ kinh phí 29.977.899 USD. Dự án mới này hướng đến một mục tiêu và chiến luợc mới là loại trừ bệnh sốt rét ra khỏi cộng đồng trong tương lai không xa.      
T.P

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn