Hà Nội

Chuyển giới - Tác động của phẫu thuật và hormon

Chuyển giới - Tác động của phẫu thuật và hormon

Chuyển giới - Tác động của phẫu thuật và hormon

Thông tin dược học - 27/01/2018 08:03

SKĐS-ACNgười chuyển giới chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Nhưng đa phần trong số họ lại là những người hành nghề trong lĩnh vực giải trí khiến cho đề tài về họ được nhiều người quan tâm.