TS.BS NGUYỄN BÁCH

Chuyên gia Thận - Lọc máu: Uống thừa nước hoặc thiếu nước cũng gây bệnh

Chuyên gia Thận - Lọc máu: Uống thừa nước hoặc thiếu nước cũng gây bệnh

Phòng mạch online - 10/04/2021 21:52

SKĐS - Nước là thành phần đặc biệt quan trọng trong cơ thể con người, giúp tế bào chuyển hóa, cơ thể hoạt động, giúp thận thải các chất độc ra khỏi cơ thể... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn đại đa số người dân đang uống nước sai cách.