Hà Nội

TS.BS Đào Thị Yến Phi

Nếu một ngày bạn là F0, hãy thực hiện 12 nguyên tắc để khỏe mạnh

Nếu một ngày bạn là F0, hãy thực hiện 12 nguyên tắc để khỏe mạnh

Phòng mạch online - 05/08/2021 11:52

SKĐS- Dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nếu một ngày bạn là F0 thì hãy bình tĩnh, không hoảng loạn, sợ hãi, khóc lóc…