TS. Phạm Nguyên Quý

Nghìn lẻ một đêm K

Nghìn lẻ một đêm K

Blog thầy thuốc - 07/06/2022 15:53

Hỗ trợ, chia sẻ với bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối của cuộc đời hẳn là một thử thách cho không chỉ nhân viên y tế mà cả người nhà, ngay cả ở Nhật Bản nơi có hệ thống phúc lợi xã hội tốt hơn cũng gặp khó.