TS. BS Bùi Văn Giang

TS Bùi Văn Giang: 10 năm nghiên cứu kỹ thuật nút thông động mạch cảnh xoang hang chữa bệnh cho người Việt

TS Bùi Văn Giang: 10 năm nghiên cứu kỹ thuật nút thông động mạch cảnh xoang hang chữa bệnh cho người Việt

Phòng mạch online - 18/01/2017 10:51

SKĐS - Một trong các công trình vừa nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh và được đánh giá cao là công trình ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch trong chẩn đoán và điều trị thông động mạch cảnh xoang hang do TS. BS Bùi Văn Giang – Phó Trưởng bộ môn chẩn đoán hình ảnh- trường Đại học Y Hà Nội thực hiện.