Hà Nội

ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng

Tiêu chí đầu tiên để chuyển giới: Muộn phiền giới tính kéo dài!

Tiêu chí đầu tiên để chuyển giới: Muộn phiền giới tính kéo dài!

Phòng mạch online - 13/10/2017 15:14

SKĐS - Đối với chuyên môn y khoa, Việt Nam hoàn toàn không có rào cản về mặt kỹ thuật. ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học (BV. Bình Dân) khẳng định, bác sĩ chuyên khoa không khó khăn khi tiếp nhận nhóm bệnh nhân có nhu cầu chuyển giới,