Hà Nội

ThS. Đỗ Hữu Tuấn

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành

Phòng mạch online - 02/03/2018 06:40

SKĐS - Hiện nay, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là điều mà đông đảo người tiêu dùng quan tâm.