Nguyên Giám đốc BV Nội Tiết TW - PGS.TS. Tạ Văn Bình