Hà Nội

PGS.TS. Hà Phan Hải An

Giải đáp hàng ngày những thắc mắc về Thận của bạn đọc

Giải đáp hàng ngày những thắc mắc về Thận của bạn đọc

Phòng mạch online - 05/08/2020 10:12

SKĐS - Mời bạn đọc gửi câu hỏi tham gia tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia. Bạn đọc vui lòng ghi đầy đủ thông tin bằng Tiếng Việt (có dấu), không viết tắt. Xin cảm ơn!