Hà Nội

PGS.TS Chu Thị Hạnh

Giải đáp hàng ngày những thắc mắc về bệnh đường hô hấp

Giải đáp hàng ngày những thắc mắc về bệnh đường hô hấp

Phòng mạch online - 25/02/2020 16:33

SKĐS - Mời bạn đọc gửi câu hỏi tham gia tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia. Bạn đọc vui lòng ghi đầy đủ thông tin bằng Tiếng Việt (có dấu), không viết tắt. Xin cảm ơn!