Hà Nội

BS. Trần Văn Phúc

Loạn luân dưới góc nhìn khoa học

Loạn luân dưới góc nhìn khoa học

Blog thầy thuốc - 09/01/2022 15:47

SKĐS - Loạn luân là điều cấm kỵ nhất đối với loài người. Nói tới loạn luân, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng đó là bản năng động vật. Nhà triết học cổ đại Plato cũng đã từng quan niệm như vậy.