Hà Nội

Bệnh viện 175 - BS Phạm Thành Luân

Những người lao động nghèo và dịch bệnh COVID-19

Những người lao động nghèo và dịch bệnh COVID-19

Blog thầy thuốc - 05/08/2021 08:22

SKĐS - Bác sĩ ạ, mình bệnh thì mình chịu, giờ dịch bệnh ai cũng khó khăn.