Hà Nội

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Khóc, cười cùng bệnh nhân F0 điều trị tại nhà...

Khóc, cười cùng bệnh nhân F0 điều trị tại nhà...

Blog thầy thuốc - 12/09/2021 07:59

SKĐS - Dẫu chẳng có chung dòng máu nhưng những ngày qua, tôi, bệnh nhân COVID-19 và người nhà của họ đã khóc, cười cùng nhau bằng điện thoại, tin nhắn.