Hà Nội

Bác sĩ Quan Thế Dân

Hết dịch chúng ta sẽ lại về và mang theo những nghĩa tình

Hết dịch chúng ta sẽ lại về và mang theo những nghĩa tình

Blog thầy thuốc - 14/09/2021 22:41

SKĐS - Ngày làm việc của chúng tôi kéo dài 12 giờ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.