Hà Nội

Bác sĩ Dương Chí Lực

Ngày Xuân nhớ lại nơi tuyến đầu

Ngày Xuân nhớ lại nơi tuyến đầu

Blog thầy thuốc - 28/01/2022 22:48

SKĐS - Chúng tôi học được nhiều hơn cả là tấm lòng nhân ái bao dung của những người tình nguyện, đức tính hy sinh của người chiến sỹ, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ y tế.