Hà Nội

chuyển đổi số ngành y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuyển đổi số y tế phải tạo tiện ích cho người dân; đảm bảo minh bạch hoạt động của ngành

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuyển đổi số y tế phải tạo tiện ích cho người dân; đảm bảo minh bạch hoạt động của ngành

Tin nóng y tế - 30/03/2021 22:02

SKĐS - "Quan trọng nhất trong chuyển đổi số của ngành y tế là phải tạo tiện ích cho người dân cũng như cơ quan quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh điều này tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế ngày 30/3