chuyến đi dài

Chùa Hồi Long - mái nhà chung của trẻ mồ côi

Chùa Hồi Long - mái nhà chung của trẻ mồ côi

Nhịp cầu Nhân ái - 24/09/2023 10:37

SKĐS – Cùng với những chuyến đi thiện nguyện đến những nơi khó khăn, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long đang nuôi dưỡng, bảo trợ 50 trẻ có hoàn cảnh bất hạnh.