Chụp MRI hoạt động não bộ của phụ nữ khi đạt "cực khoái"

14-08-2015 9:31 AM | Video

Các nhà khoa học đã tiến hành quét não bằng phương pháp MRI (cộng hưởng từ) cho một phụ nữ khi đang ở “trên đỉnh”. Kết quả là 80% khu vực não bộ thỏa mãn đều hoạt động mạnh trong suốt thời gian người phụ nữ đó “cực khoái”.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH