Chương trình MTQG 1719 góp phần xóa '4 nhất' ở Bảo Lâm, Cao Bằng

27-10-2023 10:17 | Xã hội

SKĐS - Tập trung thực hiện Chương trình MTQG 1719, những năm gần đây, chính quyền các cấp tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng chủ động triển khai nhiều mô hình, dự án góp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Trước đây, huyện Bảo Lâm từng là vùng đất "4 nhất": nghèo nhất, xa xôi nhất, hẻo lánh nhất và có đông đồng bào DTTS nhất của tỉnh Cao Bằng.

Những năm gần đây từ sự hỗ trợ của các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lâm có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế.

Bảo Lâm tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG

Bảo Lâm là một huyện vùng cao, biên giới phía Tây Nam của tỉnh Cao Bằng. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.206,4 ha với 12 xã và 1 thị trấn, dân số trên 65.700 người. Huyện Bảo Lâm có 9 dân tộc chính, dân tộc thiểu số chiếm trên 98%.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bảo Lâm được giao vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG với tổng kinh phí 571 tỷ 814 triệu đồng. Năm 2023, tổng vốn ngân sách Nhà nước phân bổ thực hiện 3 Chương trình MTQG của huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2025 là 339.318.343 triệu đồng.

Trong đó, vốn đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 203.143.950 triệu đồng. Tính đến ngày 20/9/2023, vốn đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) giải ngân được 16,76% kế hoạch.

Chương trình MTQG 1719 góp phần xóa '4 nhất' ở Bảo Lâm, Cao Bằng- Ảnh 1.

Chăn nuôi bò vỗ béo giúp đồng bào DTTS ở Bảo Lâm có thêm nguồn thu.

Để thực hiện tốt các Chương trình MTQG, căn cứ các văn bản chỉ đạo và triển khai từ các cấp, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 25/7/2022 trong đó phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU.

Đồng chí Mã Gia Hãnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Bảo Lâm cho biết: UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết các nội dung; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình; lồng ghép, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG.

Nội dung chủ yếu đầu tư cho các dự án đang được triển khai gồm: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; phát triển du lịch...

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm, nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Do Bảo Lâm là một huyện nghèo, hạ tầng cơ sở còn nhiều thấp kém so với các huyện trong tỉnh, vị trí xa xôi, địa hình phức tạp, chia cắt mạnh nên nhu cầu đầu tư các dự án trên địa bàn rất lớn.

Để khắc phục phần nào những khó khăn về việc phân bổ vốn và các dự án đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, huyện đã chủ động lồng ghép các hợp phần, nguồn vốn dự án để tránh chồng chéo nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, đặc biệt là đối với những công trình phục vụ phát triển sản xuất và các hợp phần tạo sinh kế cho người dân.

Chương trình MTQG 1719 tạo bước chuyển mới trong xóa đói, giảm nghèo

Nhờ chủ động kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, việc thực hiện các Chương trình MTQG tại huyện Bảo Lâm đã đạt được nhiều thành quả.

Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống dân cư nông thôn. 100% các xã của huyện đã có đường ô tô đến trung tâm; các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng, ngày càng phát triển toàn diện.

photo-1698300083880

Một số tuyến đường liên xóm của xã Yên Thổ (Bảo Lâm) đã được kiên cố hóa. Ảnh: Ngọc Minh

Yên Thổ là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bảo Lâm, là vùng cư trú của nhiều đồng bào dân tộc ít người như Dao, Mông, Sán Chỉ. Nhờ nguồn vốn của Chương trình MTQG, đến nay, xã Yên Thổ đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt gần 82%. 73% tỷ lệ thôn bản đạt chuẩn văn hóa. 82% diện tích đất sản xuất được tưới tiêu nước chủ động. 95% hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Ở xã Yên Thổ, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế nhờ sự hỗ trợ của Chương trình MTQG 1719.

Bằng các dự án hỗ trợ sản xuất, nhiều năm qua, người dân Yên Thổ tập trung trồng lúa đặc sản Khẩu Siên Păn để sản xuất gạo nếp cẩm Yên Thổ, một trong những loại gạo đặc sản nối tiếng của huyện Bảo Lâm.

Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG 1719 và các Chương trình MTQG, xã Yên Thổ đã có nhiều giải pháp như: huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới; kéo điện về các xóm vùng sâu; tập trung chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản và các loại cây đặc sản của địa phương để tăng thu nhập cho người dân...

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng Bảo Lâm vẫn là một trong những huyện có số xã đặc biệt khó khăn nhiều nhất nước. Trong những năm tiếp theo, huyện Bảo Lâm tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG 1719 đúng theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đồng bào DTTS về ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, tăng cường hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bảo Lâm hy vọng sẽ có động lực, mục tiêu để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn.
Trấn Yên, Yên Bái: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhờ Chương trình MTQG 1719Trấn Yên, Yên Bái: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhờ Chương trình MTQG 1719

SKĐS - Chương trình MTQG 1719 được triển khai thực hiện phát huy hiệu quả đã cơ bản làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn và vùng DTTS trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý ở Hà Giang.


Minh Hòa - Thủy Vũ
Ý kiến của bạn