chung tay ủng hộ miền trung

Thịt bò mát BeefDaily cùng người tiêu dùng chung tay ủng hộ miền Trung

Thịt bò mát BeefDaily cùng người tiêu dùng chung tay ủng hộ miền Trung

Thị trường - 11/11/2020 10:18

SKĐS - Cứ thêm một hộp thịt bò mát được bán ra là có thêm 10,000 đồng được trích ra để ủng hộ đồng bào miền Trung.