Chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử: 1 mũi màu vàng, 2 mũi màu xanh

06-08-2021 06:00 | Xã hội

SKĐS - Gần 3,5 triệu người ở nước ta đã có chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Những người đã tiêm một mũi vaccine sẽ có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu xanh.

Người tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ có chứng nhận màu xanh.

Người tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ có chứng nhận màu xanh.

Triển khai nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia là nhiệm vụ quan trọng do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 giao Viettel thực hiện. 

Hiện nay, nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia đã sẵn sàng đáp ứng 5 triệu mũi/ngày, phục vụ yêu cầu tiêm chủng tăng cường, mở rộng của Bộ Y tế.

Nền tảng bao gồm 4 hệ thống: Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng COVID-19, Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia, Trung tâm đáp ứng (MCC). Hiện nền tảng ứng dụng thực tế tại 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Số hóa hoạt động quản lý tiêm chủng giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện

Số hóa hoạt động quản lý tiêm chủng giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện.

Khi tham gia tiêm chủng tại các điểm tiêm ứng dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia, người dân chỉ mất chưa đến 5 giây để xác nhận thông tin bằng mã QR.

Sau khi dữ liệu tiêm được cập nhật lên cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung, người dân có thể tra cứu "Chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19" trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Những người đã tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu xanh.

Theo Trung tâm giải pháp y tế số, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel cho biết, số hóa hoạt động quản lý tiêm chủng cần thiết để hỗ trợ các điểm tiêm bảo đảm quy định 5K, tuân thủ quy trình tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành. 

Bên cạnh đó, nền tảng tiêm chủng giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện trong bối cảnh chỉ thị 16 đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố.

Việc cho phép đăng ký trước thông qua ứng dụng điện thoại giúp hạn chế tương tác giữa người đi tiêm và người phụ trách xác nhận thông tin, tiết giảm bước nhập liệu so với cách làm thông thường. 

Việc người dân trực tiếp nhập thông tin của mình cũng giúp giảm thiểu sai sót, bảo đảm tính chính xác của thông tin.H. Phong
Ý kiến của bạn