chữa tiêu chảy

Xa tiền tử: Thanh nhiệt, lợi tiểu, chữa tiêu chảy

Xa tiền tử: Thanh nhiệt, lợi tiểu, chữa tiêu chảy

Vị thuốc quanh ta - 09/09/2021 18:43

SKĐS - Xa tiền tử là hạt của cây mã đề, có vị ngọt, tính mát, vào kinh Can, Thận, Bàng quang, Tiểu trường...