Hà Nội

Chú trọng phát triển dân số các dân tộc ít người

09-12-2017 8:20 AM | Thời sự

SKĐS - Các dân tộc thiểu số là thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khiến dân số của các dân tộc ít người không tăng lên. Do đó, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã xác định mục tiêu cần bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người.

Những biến đổi từ môi trường, xã hội đã và đang tác động trực tiếp, làm thay đổi, xáo trộn cuộc sống cũng như văn hóa của dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo đó, có những năm, số dân của các tộc người thiểu số không tăng lên, mà còn mất đi, dẫn đến nguy cơ mai một văn hóa từ bên trong cộng đồng.

 

Tăng dân số ở dân tộc dưới 10 nghìn người, đặc biệt dân tộc có rất ít người là một mục tiêu của công tác dân số đến năm 2030.

 

Thực tế cũng cho thấy, 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam là Si La, Brâu, Ơ Đu, Pu Péo, Rơ Măm đang dần bị đồng hóa với các dân tộc khác vì họ hầu như chỉ có tiếng nói, không có chữ viết, văn hóa dân tộc chỉ được lưu giữ, phát triển qua truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên trong quá trình tiếp xúc, giao lưu với các dân tộc khác, những đặc trưng văn hóa của họ có sự pha trộn, giao thoa và có xu hướng bị đồng hóa. Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cảnh báo, muốn một ngôn ngữ sống cần ít nhất 20 vạn người, phải có môi trường văn hóa đủ lớn để dân tộc đó tồn tại. Chính vì điều này nên trong Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới nhấn mạnh cần bảo vệ và phát triển các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người, đặc biệt dân tộc có rất ít người vì Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S.


Thu Lương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
;