Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

20-07-2021 4:57 PM | Thời sự

SKĐS - Với 475/475 phiếu tán thành, ông Vương Định Huệ (Chủ tịch Quốc hội khóa XIV) đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Chiều 20/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 475/475 số phiếu tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu), đồng chí Vương Đình Huệ chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ngay sau khi Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu kín, Chủ tịch Quốc hội khóa XV đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Trước Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu sau khi nhậm chức. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với cương vị Chủ tịch Quốc hội, nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và các vị ĐBQH, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương quy trình lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhằm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để kiến tạo phát triển bền vững đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Có 475/475 số phiếu tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu), đồng chí Vương Đình Huệ chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn ở UBTVQH, hoạt động giải trình ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, chặng đường phát triển vẻ vang 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định là nơi tập trung trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri, ở giai đoạn cách mạng nào cũng luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình.

Ý thức sâu sắc được điều đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ cùng với tập thể UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cầu thị, nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan; củng cố niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sỹ trí thức, bạn bè quốc tế, cùng sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Với sức mạnh tổng hợp to lớn đó, tôi tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó”.


Lê Bảo - Hoàng Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn