Chủ tịch Bình Dương

Bình Dương là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Bình Dương là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Thời sự - 08/11/2022 20:00

10 tháng qua, thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Dương đạt trên 2,7 tỷ đô la Mỹ. Là địa phương thứ 2 sau TP.HCM về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong tình hình chung còn khó khăn, sức hút của Bình Dương vẫn nổi lên là địa phương giàu tiềm năng phát triển.