Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường

Kỳ họp thứ 3 cho ý kiến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 5 dự án luật khác

Kỳ họp thứ 3 cho ý kiến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 5 dự án luật khác

Thời sự - 25/04/2022 15:13

SKĐS - Quốc hội sẽ cho ý kiến 6 dự án luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).