chủ nhà hàng

Thông tin mới nhất về vụ khách chuyển thừa gần 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa

Thông tin mới nhất về vụ khách chuyển thừa gần 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa

Xã hội - 01/12/2023 09:33

SKĐS – Sau khi đăng tải về thông tin chuyển nhầm tiền lên mạng xã hội, vị khách đã liên hệ với chủ nhà hàng để nhận lại tiền chuyển nhầm.