Hà Nội

Bệnh Rối loạn đông máu

Liệu pháp gene - Hy vọng mới cho người bệnh rối loạn đông máu

Liệu pháp gene - Hy vọng mới cho người bệnh rối loạn đông máu

Thông tin dược học - 08/06/2019 15:05

SKĐS - Rối loạn đông máu là bệnh lý di truyền chưa có biện pháp điều trị nên gây nhiều trở ngại cho người bệnh trong sinh hoạt hàng ngày.