chống nhiễm khuẩn bệnh viện

Em sẽ về khi hết dịch

Em sẽ về khi hết dịch

Y tế - 13/02/2021 12:14

SKĐS - Là “bóng hồng” duy nhất trong đoàn công tác 9 người của BV Bạch Mai tăng cường cho BV Dã chiến số 2 ở Hải Dương, chị Trần Thị Dung, được giao trọng trách hỗ trợ, thiết lập và duy trì hoạt động kiểm tra giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng chống dịch của bệnh viện.