chống nấm

Thuốc nào trị nấm màng não do Crytococcus?

Thuốc nào trị nấm màng não do Crytococcus?

Dược - 19/09/2016 18:46

SKĐS - Tôi đang phải uống thuốc fluconazol để điều trị nấm màng não do Cryptococcus...