chóng mặt có phải do thoái hóa đốt sống cổ?

Đau đầu, chóng mặt có phải do thoái hóa đốt sống cổ?

Đau đầu, chóng mặt có phải do thoái hóa đốt sống cổ?

Phòng mạch online - 20/05/2021 12:13

SKĐS - Gần đây tôi rất hay bị đau đầu, chóng mặt, đau vai rồi lan cả sang cánh tay. Tôi lại làm việc trên máy tính gần 20 năm nên có thể bị ảnh hưởng đốt sống cổ không thưa bác sĩ?