Chơi game ít hơn 1 giờ mỗi ngày, tăng khả năng giao tiếp

09-09-2014 7:00 AM | Y học 360

SKĐS - Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy, việc giải trí bằng trò chơi điện tử (game) ít hơn 1 giờ mỗi ngày

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy, việc giải trí bằng trò chơi điện tử (game) ít hơn 1 giờ mỗi ngày có thể làm tăng khả năng giao tiếp, giúp người tuổi thiếu niên điều chỉnh hành vi tốt hơn và hài lòng hơn trong cuộc sống.

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu trong cuộc khảo sát toàn nước Anh, lấy mẫu đại diện khoảng 5.000 thiếu niên nam và nữ từ 10-15 tuổi, tham khảo về thời gian chơi game, sự hài lòng với cuộc sống, mức độ hiếu động và chú ý cũng như mối liên hệ với bạn bè. Khảo sát cho thấy, có 75% trong tổng số nói trên chơi game hằng ngày. Các nhà khoa học cũng nhận thấy nhóm trẻ chơi game ít hơn 1 giờ mỗi ngày thường ít có rắc rối về hành vi; ít có tình trạng hiếu động thái quá so với nhóm trẻ không chơi hoặc chơi game quá nhiều.

Hầu hết những nghiên cứu gần đây tập trung vào mặt tác hại và những kết quả tiêu cực của trò chơi điện tử. Các nhà khoa học này cho rằng khảo sát của họ là một trong những quan sát đầu tiên cả mặt tích cực lẫn tiêu cực trên quy mô quốc gia. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Andrew Przybylsky và cộng sự nhận định, nhìn chung lợi ích và tác hại của chơi game là không lớn. Họ cũng không ủng hộ quan điểm cho rằng chơi game có thể giúp tăng cường khả năng hiểu biết của trẻ trong thế giới số.

Minh Vũ

(Theo Psychology Science, 8/2014)


Ý kiến của bạn