Chớ xem thường ho khan kéo dài

Chớ xem thường ho khan kéo dài

Chớ xem thường ho khan kéo dài

Đời sống - 19/08/2019 13:45

SKĐS - Tôi bị ho khan đã hơn 1 tháng nay nên rất khó chịu. Tôi ho vì bệnh gì vậy? Tôi nên làm gì để trị dứt điểm được bệnh?