Hà Nội

Chờ trăng

17-02-2015 12:00 AM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Hoàng hôn vẽ một câu thơ, Nửa ghi trong dạ. Nửa chờ trăng lên.

Chờ trăng

Hoàng hôn vẽ một câu thơ,

Nửa ghi trong dạ. Nửa chờ trăng lên.

Bình minh vẽ một con thuyền,

Ngỡ dòng sông. Ngỡ lời nguyền của em.

Lê Huy Quang


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn