Hà Nội

Chợ Chờ

16-02-2015 8:00 AM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Chợ Chờ ai đã chờ ai Nắng Xuân theo gió chạy dài ven đê

Chợ Chờ

Chợ Chờ ai đã chờ ai

Nắng Xuân theo gió chạy dài ven đê

Chờ ai, chẳng thấy ai về

Nhạt câu quan họ, con đò quạnh hiu

Lều tranh cột vẹo mái xiêu

Chợ tan, tan cả một chiều sông quê

Sao Em lỡ hẹn không về?

Ðể anh đến mãi Chợ Chờ đợi Em?

Ngô Toàn Định


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH