Khai trừ đảng,Trương minh tuấn,Nguyễn bắc son

BCH Trung ương khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

SKĐS - Thông cáo về ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 11, diễn ra ngày 11/10 cho biết: BCH Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA