Hà Nội

Chính thức ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

18-06-2021 3:56 PM | Thời sự

SKĐS - Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Theo Quyết định trên nêu rõ mục đích nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Chính thức ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc gồm các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội; Đối tượng áp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;  Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Về nội dung quy tắc ứng xử chung là những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng gồm: Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin; Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

 


NN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn