Chính phủ bổ sung 80 tỉ đồng mua bù thuốc thú y dự trữ

08-10-2014 12:20 PM | Thời sự

SKĐS - Chính phủ cho phép bổ sung 80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 để mua bù thuốc thú y dự trữ.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 để mua 650 tấn hóa chất sát trùng Chlorine; 240.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 75.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iocdine; 36.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iocdine và 500.000 liều vắc xin dịch tả heo.

Đồng thời, ứng trước 35,25 tỷ đồng từ dự toán chi mua tăng hàng dự trữ quốc gia năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua 188 tấn hóa chất sát trùng Chlorine; 131.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 16.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iocdine và 1.510.000 liều vắc xin dịch tả heo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện theo quy định.

PV

 

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH